πολύαιμος


πολύαιμος
-η, -ο / πολύαιμος, -ον ΝΑ
αυτός που έχει πολύ αίμα.
[ΕΤΥΜΟΛ. < πολυ-* + -αιμος (< αἷμα), πρβλ. ολιγό-αιμος, παχύ-αιμος].

Dictionary of Greek. 2013.

Look at other dictionaries:

  • πολύαιμος — full of blood masc/fem nom sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • πολυαιμότερον — πολύαιμος full of blood adverbial comp πολύαιμος full of blood masc acc comp sg πολύαιμος full of blood neut nom/voc/acc comp sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • πολύαιμον — πολύαιμος full of blood masc/fem acc sg πολύαιμος full of blood neut nom/voc/acc sg πολυαίμων bloody masc/fem voc sg πολυαίμων bloody neut nom/voc/acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • πολυαιμότερα — πολύαιμος full of blood neut nom/voc/acc comp pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • πολυαιμότεροι — πολύαιμος full of blood masc nom/voc comp pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • πολυαίμοις — πολύαιμος full of blood masc/fem/neut dat pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • πολυαίμου — πολύαιμος full of blood masc/fem/neut gen sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • πολυαίμους — πολύαιμος full of blood masc/fem acc pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • πολυαίμων — πολύαιμος full of blood masc/fem/neut gen pl πολυαίμων bloody masc/fem nom sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • πολύαιμα — πολύαιμος full of blood neut nom/voc/acc pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.